Perly jsou považovány za symbol čistoty a jejich používání do šperků se datuje již do doby panování Alexandra Velikého. V současné době je šňůrka perel skvělým doplňkem, který se hodí jak pro příležitosti slavnostního rázu, tak i na setkání neformálnější. Jak však poznat pravé perly od těch průmyslově vyráběných?

Pravé perly

Pravé perly mají svůj specifický lesk. Ten způsobuje odraz a lom mnoha paprsků světla, které dopadají na průsvitné perlové vrstvy. Lesk perel umělých připomíná spíše sklo, jedná se o lesk povrchový.

Pokud pečlivě prozkoumáte povrch pravých perel, spatříte na něm drobné nedokonalosti, povrch není úplně rovný a hladkých. Perly pravé nikdy nebývají dokonalé. Drobné nedokonalosti se objevují i ve velikosti a tvaru. Vzhledem k tomu, že se utvářejí ve velmi malém prostoru, mohou dosáhnout pouze určité velikosti. Největší mají průměr kolem jednoho centimetru.

Pravost perel lze určit i dotykem. Jejich povrch není dokonalý. Mají strukturu jemně zrnitou. Pokud saháte na pravé perly, bývají zpočátku studené, postupně se však na těle zahřejí. Také bývají těžší, než perly uměle vyrobené.

Vznik perel

Přírodní perly vznikají jako proces ochrany měkkýšů, jež se nacházejí uvnitř perlotvorky či perlorodky nebo mořské ústřice. Vytvářejí se v případě, že do její schránky vnikne cizí těleso. Většinou se jedná o malé zrnko písku, které tak vyvolá obrannou reakci, díky níž se začne vylučovat perleť, která cizí těleso postupně obaluje. V jednom obranném procesu vzniká vždy pouze jedna perla.

Vzhledem k tomu, že přírodní perly jsou velmi vzácné, začaly se produkovat přírodní perly z chovů. Tyto druhy perel se utvářejí obdobně, s tím rozdílem, že zrnko písku je zaváděno úmyslně. Perly vznikají po velmi dlouhou dobu. Jedná se o období jednoho roku až několika let.