Obchodní podmínky

Pravidla obchodu.

1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

5. V případě nemožnosti plnění potvrzené objednávky ze strany prodávajícího (např. zboží se již nedodává, nevyrábí, není možné dodat zboží na původní cenu atd.), je prodávající od uzavřené kupní smlouvy oprávněn odstoupit. V takovém případě bez zbytečného odkladu kupujícímu vrátí veškeré jím předem zaplacené finanční prostředky. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy uvedeným způsobem, prodávající tuto skutečnost oznámí kupujícímu bez zbytečného odkladu.

6. Uvedené ceny jsou konečné včetně DPH.

Jak nakupovat.

Náš obchod je vytvořen tak, aby objednávka byla pro zákazníka snadná.

1. Nejprve je samozřejmě nutné nalézt zboží, o které máte zájem. K tomuto cíli lze dospět dvěma způsoby. Prvním způsobem je procházení menu kategorií, k čemuž slouží pole v levé části stránek. Postupným klikáním se dostanete až k požadovanému výrobku. Pro snadnější orientaci a navigaci je u každého výrobku umístěna informace, ve které kategorii výrobků se právě nacházíte. Druhým způsobem, jak hledat a najít zboží, je použití vyhledávače. Stačí zadat název či kód výrobku, o který máte zájem.

2. Pokud chcete vložit zboží do nákupního košíku, klikněte na ikonku znázorňující košík anebo na tlačítko „Koupit“. Pokud u produktu není vyžadován výběr dalších vlastností produktu (velikost, délka, barva), objeví se Vám vybrané zboží v košíku. Pokračovat v nákupu můžete dalším výběrem kategorie nebo kliknutím na tlačítko „zpět“.

3. Pokud jste vybrali veškeré požadované zboží a přesunuli jste ho do nákupního košíku, klikněte na odkaz „košík“ vpravo. Objeví se přehled Vámi vybraného zboží. Zde je možné upravovat množství objednaného zboží nebo některé položky úplně vyřadit. Změnu provedete zcela jednoduchým ručním vyplněním okénka ve sloupci „Množství“. Popřípadě můžete kliknout na „Smazat“. Po této úpravě pokračujte tlačítkem „Přepočítat“. Pokud s obsahem košíku souhlasíte, klikněte na tlačítko „Další“.

4. Na následující stránce se Vám v prohlížeči zobrazí formulář, ve kterém si zadáte doručovací adresu a také způsob doručení a platby. Zde pozorně zkontrolujte veškeré údaje v objednávce. Pokud chcete uskutečnit objednávku, musíte souhlasit s pravidly našeho obchodu zaškrtnutím políčka „Souhlas s pravidly obchodu“, následně klikněte na tlačítko „Odeslat“ . Tím je objednávka dokončena a zboží závazně objednáno.

5. Jestliže byla objednávka úspěšně odeslána, zobrazí se Vám hláška „Objednávka byla úspěšně odeslána“ a současně je Vám odeslán e-mail s celkovou rekapitulací objednaného zboží. Po odeslaní objednávky si také můžete svojí objednávku dodatečně zkontrolovat, vytisknout nebo uložit kliknutím na odkaz „Vytiskněte si objednávku“.

Možnosti platby.
Platba bankovním převodem:

Pokud si zvolíte tento způsob platby, můžete Vaši platbu za zboží poukázat na náš účet 3 způsoby.

1. bankovním převodem z Vašeho účtu (internetbanking, GSM banking)

2. složením peněz v hotovosti na kterékoliv poště či pobočce naší banky přímo na náš účet

Variabilní symbol je shodný s ID Vaší objednávky, které obdržíte v potvrzovacím emailu. Zaplacené zboží Vám bude připraveno a obratem po obdržení platby na náš účet bude odesláno.
Dobírkou:

Obchodní podmínky.

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu http://www.tribart.cz/ a upravují vztah mezi prodávajícím – Jan Brokeš, IČ 74558129 (dále jen prodávající) a kupujícím. Více o prodávajícím naleznete v sekci Kontakt.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.
Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva:

Spotřebitelskými smlouvami jsou v souladu s § 52 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoník smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Kupující – Spotřebitel:

Spotřebitelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Dodavatel/ Prodávající/ Provozovatel:

Dodavatelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to osoba, která přímo nebo prostřednictvím třetích osob dodá spotřebiteli výrobky.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Internetový obchod:

Elektronický obchod či jiný objednávkový systém provozovaný na internetu podnikatelem, který je v pozici dodavatele, jenž nabízí zboží nebo služby spotřebitelům.

Smlouva uzavírána prostřednictvím internetu:

Smlouva, pro jejíž uzavření smlouvy byl použit prostředek komunikace na dálku (internet), který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Při použití internetu musí být obsahem návrhu informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu nutných náležitostí podle obecných právních předpisů. Tyto informace musí být poskytnuty určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry a k ochraně osob, zejména nezletilých nebo spotřebitelů.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a prodávající je povinen učinit taková opatření, aby smlouva nebyla přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.tribart.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Závaznost provedené objednávky:

Každá u nás provedená objednávka je závazná (Občanský zákoník § 1759, zákon č. 89/2012 Sb). Nevyzvednutí zásilky na dobírku se dle zákona nepovažuje za odstoupení od smlouvy. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků www.nespolehlivizakaznici.cz. Dále bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek v celkové výši 100,- Kč (tzv. smluvní pokuta – Občanský zákoník § 2408, zákon č. 89/2012 Sb). Z registru dlužníků bude jméno zákazníka odstraněno až po uhrazení všech závazků. Neuhrazené závazky jsou předávány k vymáhání inkasní společnosti.

Objednávka

1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

5. V případě nemožnosti plnění potvrzené objednávky ze strany prodávajícího (např. zboží se již nedodává, nevyrábí, není možné dodat zboží na původní cenu atd.), je prodávající od uzavřené kupní smlouvy oprávněn odstoupit. V takovém případě bez zbytečného odkladu kupujícímu vrátí veškeré jím předem zaplacené finanční prostředky. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy uvedeným způsobem, prodávající tuto skutečnost oznámí kupujícímu bez zbytečného odkladu.

6. Uvedené ceny jsou konečné včetně DPH.

Tyto obchodní podmínky byly konzultovány SOS – Sdružením obrany spotřebitelů, o.s.
Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího.

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu – byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Tuto skutečnost je povinen kupující sdělit vhodným způsobem, nejlépe e-mailem nebo písemně prodávajícímu. Zároveň by měl uvést i způsob vrácení uhrazené ceny za zboží. Tuto cenu se provozovatel zavazuje vrátit do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, předpokladem je však doručení zboží, které bylo předmětem smlouvy. Vrácené zboží musí být kompletní včetně veškerého příslušenství, nepoškozené, bez známek opotřebení a nejlépe v originálním nepoškozeném obalu.

Náklady na dopravu zboží hradí kupující. Zboží zaslané na dobírku provozovatel nepřevezme.

Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 občanského zákoníku od kupní smlouvy:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

Poštovné.

1) Poštou DOPORUČENĚ při platbě předem na účet (druhý den od odeslání je zásilka u vás)

ČR – 49,- Kč

2) Poštou na dobírku (zásilka je u vás za 1 – 2 dny), zboží platíte při převzetí

ČR a SR – 89,- Kč

Převzetí zboží.

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

Kupující, který je spotřebitelem, není povinen provést prohlídku zboží při převzetí, jako kupující, který není spotřebitelem. Avšak v jeho vlastním zájmu je mu tato prohlídka doporučena, jelikož tak může předejít případným sporům při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. Své výhrady k dodanému zboží může uvést do přepravního dokladu. Spotřebitel může odmítnout převzít zboží, které je v rozporu s kupní smlouvou.

V případě poškození vnějšího obalu zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás.

Dodací podmínky.

1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty a nebo je možno si je vyzvednout osobně na naší prodejně v Hradci Králové, Dukelská 21 – viz kontakt, kde je otevírací doba + mapka.
2. Není-li v popisu u výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno v den obdržení objednávky, pokud je učiněna do 17 hodin. Při platbě předem na účet je objednávka odeslána v den obdržení platby. O odeslání zboží budete vždy informováni e-mailem.
3. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad, který slouží současně jako dodací a záruční list.
Reklamační řád.

Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek internetového obchodu http://www.tribart.cz/

Záruční podmínky

Na veškeré zboží se vztahuje záruka v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.

Prodávající může poskytnout rozšířenou záruku na zboží. V takovém případě její podmínky a rozsah stanoví v záručním listě.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.

Kupující při uplatnění záruky má:

– jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

– jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

– jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

– jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby – podnikatele).
Záruku není možné uplatnit, pokud :

1. Na vady šperku vzniklé v důsledku běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním viz zákon č.136/202 Sb.§619 odst.2 jako jou např. poškrábaní, oxidace stříbra, bižuterie, otěr rhodiování, otěr povrchové úpravy PVD, vypadnutí kamenu atd.
2. Na vady šperku způsobené nevhodným zacházením nebo mechanickými vlivy, jakými jsou např. přetržení řetízku, náramku, zkracování náramku, deformace prstenů, ohnutí a následné ulomení dříku či jiného zapínání náušnic, rozbití kamenu, sklodoplňku.
3. Právo odstoupit od smlouvy nelze uplatnit v souladu s § 53 odst. 8 občanského zákoníku v těchto případech uzavřených smluv:
– na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

Postup při reklamaci :

1. Informujte nás o reklamaci e-mailem.
2. Zboží zašlete jako doporučený dopis na naši adresu.
3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.
4. Reklamované zboží by mělo být kompletní, včetně příslušenství a dokumentace

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Ochrana údajů.

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků uchováváme v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma, potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.
Údaje o Vaší činnosti

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.
Shrnutí

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit, že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.
Váš souhlas

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 01.09.2008. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího